نمایندگی هاست پرسرعت

نمایندگی20گیگssd

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
یا تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)

 • میزان فضا 20 گیگ
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • اکانت سیپنل مجاز ۱۰۰اکانت
نمایندگی30گیگ SSD

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)

 • میزان فضا 30 گیگ
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • اکانت سیپنل مجاز ۱۵۰اکانت
نمایندگی70گیگ SSD

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
یا تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)

 • میزان فضا 70 گیگ
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • اکانت سیپنل مجاز ۲۰۰اکانت
نمایندگی50گیگ SSD

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
یا تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)

 • میزان فضا 50 گیگ
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • اکانت سیپنل مجاز ۲۰۰اکانت
نمایندگی100گیگssd

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
یا تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)

 • میزان فضا 100 گیگ
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • اکانت سیپنل مجاز ۲۵۰اکانت
نمایندگی150گیگ SSD

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
یا تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)

 • میزان فضا 150 گیگ
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • اکانت سیپنل مجاز ۳۰۰اکانت
نمایندگی نامحدودssd

نیم سرور اختصاصی رایگان
ریستور اکانت توسط کاربر
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور لایت اسپید
گواهی نامه امنیتی رایگان SSL
دومین رایگان آی آر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تخفیف پرداخت سالانه ۲۵درصدی
یا تخفیف ماه اول برای پرداخت ماهانه۳۰درصد
(کد تخفیف R30)
اکانت سیپنل مجاز نامحدود

 • میزان فضا نامحدود
 • نوع هارد اس اس دی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود ادون دومین
 • cPanel/WHM کنترل پنل