CPU:2 Core RAM 1 GB هارد 50گیگابایت Connection 1 Gbit/s-Port فایروال اختصاصی سخت افزاری موقعیت سرور آلمان هتزنر منابع اختصاصی سیستم عامل های قابل انتخاب آیپی اختصاصی 1 عدد
آیپی اختصاصی رایگان
 • تخفیف برای پرداخت سالانه
 • نصب رایگان نرم افزار
 • بازدید واقعی از سایت شما
 • فعال سازی فوری
ماهانه85هزارتومان
CPU:2 Core RAM 2 GB هارد 70گیگابایت Connection 1 Gbit/s-Port فایروال اختصاصی سخت افزاری موقعیت سرور آلمان هتزنر منابع اختصاصی سیستم عامل های قابل انتخاب آیپی اختصاصی 1 عدد
آیپی اختصاصی رایگان
 • تخفیف برای پرداخت سالانه
 • نصب رایگان نرم افزار
 • بازدید واقعی از سایت شما
 • فعال سازی فوری
ماهانه95هزارتومان
CPU:2 Core RAM 3 GB NVME هارد 100گیگابایت Connection 1 Gbit/s-Port فایروال اختصاصی سخت افزاری موقعیت سرور آلمان هتزنر منابع اختصاصی سیستم عامل های قابل انتخاب آیپی اختصاصی 1 عدد
آیپی اختصاصی رایگان
 • تخفیف برای پرداخت سالانه
 • نصب رایگان نرم افزار
 • بازدید واقعی از سایت شما
 • فعال سازی فوری
ماهانه115هزارتومان
CPU:3 Core RAM 4 GB هارد 200گیگابایت Connection 1 Gbit/s-Port فایروال اختصاصی سخت افزاری موقعیت سرور آلمان هتزنر منابع اختصاصی سیستم عامل های قابل انتخاب آیپی اختصاصی 1 عدد
آیپی اختصاصی رایگان
 • تخفیف برای پرداخت سالانه
 • نصب رایگان نرم افزار
 • بازدید واقعی از سایت شما
 • فعال سازی فوری
ماهانه130هزارتومان

در صورتی که سرور مد نظر شما در لیست موجود نبود با ماتماس بگیرید

امکانات سرویس