سرور مجازي آلمان

vps4gig

Cpuاشتراکی
Ram4gig
Hard 300gig
Port 1 gig
پهنای باند نامحدود
یک آیپی اختصاصی
کنترل پانل مدیریتیSolusVM
Openvz وkvmمکانیزم
لینوکس/ویندوز/میکروتیک به انتخاب کاربر با قیمت یکسان
تنظیمات رایگان امنیتی
بروز رسانی نرم افزارها
مبتنی بر سیستم عامل 32و64
مانیتورینگ 24ساعته سرور اصلی
گارانتی 100درصد پایداری
استفاده از تکنولوژی هایبرد سرور
در دو کشور آلمان و آمریکا به انتخاب کاربر

vps6gig

Cpuاشتراکی
Ram6gig
Hard 500gig
Port 1 gig
پهنای باند نامحدود
یک آیپی اختصاصی
کنترل پانل مدیریتیSolusVM
Openvz وkvmمکانیزم
لینوکس/ویندوز/میکروتیک به انتخاب کاربر با قیمت یکسان
تنظیمات رایگان امنیتی
بروز رسانی نرم افزارها
مبتنی بر سیستم عامل 32و64
مانیتورینگ 24ساعته سرور اصلی
گارانتی 100درصد پایداری
استفاده از تکنولوژی هایبرد سرور
در دو کشور آلمان و آمریکا به انتخاب کاربر